Minimal İnvaziv Kalp Kapak Cerrahisi

Minimal invaziv cerrahi, küçük kesiler ile yapılan bir cerrahi türüdür. Bu tip ameliyatlar, kan kaybını, cerrahi travmayı ve hastanede kalış süresini azaltır. Kalp kapak ameliyatları, en sık yapılan minimal invaziv işlemlerdendir. Doktorunuz sizin minimal invaziv kapak cerrahisi için bir aday olup olmadığınızı görmek için ameliyat öncesinde tanı testleri ile sizi gözden geçirecektir.
Transösofajiyal ekokardiyografi incelemesi, operasyon öncesi ve operasyon sırasında yapılarak, ameliyat öncesi ve sonrası kapak fonksiyonları en doğru şekilde belirlenmeye çalışılır.
Minimal invasiv kalp kapak operasyonları, kısmi sternotomi ile, sağ torakotomi ile, koltukaltı ve video asist endoskopik cerrahi teknik ile gerçekleştirilebilir. Bugün, kliniğimizde neredeyse tüm kapak operasyonları göğsün sağ tarafından, koltukaltı bölgesinde 6-8 cm.lik bir kesi yoluyla yapılabilmektedir. Birçok durumda, endoskopik görüntüleme teknikleri ve aletler kullanılarak kesi boyutu daha da küçültülebilir, video asist endoskopik cerrahi tekniği ile operasyon daha kolay, konforlu ve güvenli yapılabilmektedir.
Minimal invaziv yaklaşımlar, izole mitral kapak ya da mitral kapak cerrahisi ile birlikte aort kapak veya triküspit kapak cerrahisi gerektiren hastalar için de kullanılabilir.